THINK / Notícies Innovació

Easysims, innovació en infermeria

Per què innovar en el sector infermeria?

Coixí per a embarassades que corregeix la posició del fetus en el part.

En el moment del part, és necessari que el fetus estigui mirant cap a baix, però és molt freqüent, en 2 de cada 6 parts, que el fetus estigui mirant cap a dalt.  Aquesta posició es tradueix en un part més llarg, dolorós i amb més dificultats, que moltes vegades requereix la utilització de fòrceps o practicar una cesària, amb els riscos que això comporta. Actualment a l’Estat, més d’1 de cada 4 parts es realitzen mitjançant cesària, i la proporció recomanada per l’Organització Mundial per la Salut (OMS) hauria de ser d’1 de cada 10. Al conèixer aquesta problemàtica l’equip de stimulo entra a col.laborar amb la llevadora Vanessa Bueno, que compta amb el suport de la Unitat d’Innovació del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), per tal de donar resposta a la necessitat de desenvolupar el disseny del coixí en un producte, definint les seves característiques per la seva fabricació.

L’origen d’aquesta idea es troba en un assaig clínic que va realitzar Vanessa Bueno sobre com facilitar la rotació del fetus durant el part quan es produeix una malposició. La postura idònia per aconseguir-ho és la postura de Sims modificada, amb la dona de decúbit lateral (tombada de costat) i la cama superior paral·lela a la inferior i el genoll girat cap a l’interior. “Per avaluar els efectes d’aquesta postura en el part —explica Vanessa Bueno—, vàrem fer un estudi fent servir els camals de la llitera per a elevar la cama amb la dona de costat. Els resultats van mostrar que hi havia més parts vaginals, les cesàries es reduïen en un 16 %, i es reduïa la morbiditat materna i fetal, així com l’estada hospitalària i les visites posteriors a Urgències, perquè es produeixen menys complicacions”. Els resultats de l’estudi s’han publicat a la revista Birth.

  • dones

    +40%

    els fetus està mirant cap amunt

  • reducció

    -16%

    les cesàries

EasySims és la primera aposta de l’agència de disseny i innovació stimulo design en el camp de la infermeria amb l’objectiu de potenciar els processos d’innovació d’un sector que està dia a dia al servei dels pacients.

El procés que va definir stimulo amb la Vanessa es va centrar en una sèrie de reunions periódiques on els dos equips compartien informació i resultats amb l’ojectiu de concretar un prototip funcional que respectes la postura de descans que es recomana a les embarassades, i permetés la seva fabricació. Aquestes iteracions van finalizat amb l’entrega de 8 prototips funcionals d’espuma amb l’opció d’una funda tèxtil customitzable.

Actualment, qualsevol dona embarassada que necessiti millorar el seu treball de part (ja sigui perquè el fetus no està en la posició correcta o perquè cal obrir més la pelvis) pot fer servir el coixí a Vall d’Hebron.

Easysims seleccionat per rebre el suport del CIMTI

Destacar que un dels cinc nous projectes escollits pel Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat) ha estat precisament el coixí Easysims. D’aquesta manera el projecte Easysims, que compta amb el suport de la Unitat d’Innovació del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), gaudirà del programa de mentoratge IMPACTE del CIMTI per tal d’accelerar la seva implementació al sistema de salut i facilitar l’arribada al mercat.

Què en diu la premsa?
Digues hola: