THINK / Innovació

Impressió 3D i disseny

El dia que el món es va despertar sense disseny.

Arribarà aquell dia que tothom podrà imprimir els seus productes desde casa seva? o estem parlant d’uns robots, machine learning,  creatius  programats per substituir-nos? Sembla que com a dissenyadors ens haurem de posicionar al costat dels usuaris i acompanyar-los en la pressa de decisions ja que un projecte de disseny implica múltiples iteracions en les diferents fases de conceptualització, desenvolupament i industrialització.

La jornada, ha tingut lloc a l’edifici CEDICO del PCiTAL, on Stimulo e ha ofert la ponència El dia que el món es va despertar sense disseny, que ha explicat que el disseny és el motor de tot el procés de fabricació; “no només dissenyem components o productes fàcils de fabricar i muntar. El disseny del producte se centra en el cicle de vida complert, des del concepte fins a la fabricació, el manteniment i la reparació, fins al final de la seva vida útil”.

També ha indicat que els canvis legislatius, els nous materials i processos, com la fabricació de capes additives (o impressió en 3D), “obren noves llibertats i creen noves regles de disseny. El disseny no només és rellevant per al producte, si no que el pensament creatiu ofereix a les organitzacions la metodologia i les eines adequades perquè aquestes aconsegueixin innovar i créixer orgànicament en entorns altament competitius. Per tant, estem parlant de solucions més holístiques i empàtiques, centrades en l’experiència de l’usuari”.

Donar les gràcies al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) que ha acollit la tercera jornada sobre impressió 3D, Impressió 3D per a professionals, emmarcada dins del projecte Volum, i organitzada per Google Developer Group Lleida (GDG Lleida), l’empresa INTECH3D i el Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida).

La ponencia de xavier majoral, soci i business designer de stimulo, s’enmarca dins les jornades de impressió 3D per professionals.

Què en diu la premsa?
Digues hola: