Cas d'estudi

Mini-Spark

  • Client: Projecte Europeu H2020
  • Any: 2018

Mini-Spark és un dispositiu portàtil que explota el potencial de la realitat augmentada espacial per donar suport i fomentar el pensament creatiu col·laboratiu en el procés de disseny.

Frustrat de fer múltiples iteracions? i de construir infinits prototips?

La resposta a aquestes preguntes és el paper principal de Stimulo com a membre de SPARK H2020. Les tecnologies de realitat augmentada, realitat virtual i realitat mixta presenten oportunitats desafiadores pel futur pròxim, però com podem assegurar que van alineades amb el que realment necessiten els dissenyadors? SPARK és una plataforma de disseny que mitjançant l’aplicació de la realitat augmentada espacial es centra en les activitats de disseny co-creatiu per presentar, modificar, revisar i seleccionar propostes de disseny mitjançant un sol prototip físic millorat digitalment. Spark combina elements físics i digitals en l’exercici de prototipatge: utilitza una interfície basada en tauletes per activar suggeriments dels participants a la sessió i també permet a tots els implicats recollir, sentir i examinar models físics reals, de manera que puguin entendre ràpidament l’escala, l’aparença d’una proposta de disseny i oferir una millor qualitat de retroalimentació als dissenyadors.

Les modificacions les pots veure directament sobre el prototip que va canviant a la teva mà i que tots els participants de la sessió també poden  veure immediatament l’impacte de les noves idees generades al llarg de la co-creació.

Stimulo és soci de l’Horitzó 2020, el programa de recerca i innovació més gran de la UE per portar al mercat les idees més destacades.

Caracterització de les necessitats i expectatives dels usuaris

El nostre objectiu és analitzar el procés de disseny des de la prespectiva dels equips de disseny quan interactuen amb els prototips per tal d’identificar noves idees o percepcions que es generen entorn de les dinàmiques d’un procés de co-creació, ja siguin cognitiva o conductual. Per tal de disposar d’un mapa de les interaccions que es generen entre prototips virtuals i físics l’equip de Stimulo va organitzar unes sessions pràctiques a l’estudi considerant diferents participants (dissenyadors remots i in situ, gestors de productes o innovació, consumidors i altres parts interessades) i analitzant les seves reacions en temps real a través de l’ús de la plataforma de realitat augmentada espacial (SAR) .

L’anàlisi i les avaluacions obtingudes al llarg d’aquestes proves en entorns rellevants i grups d’interès esdevé com un aspecte clau per definir el nou model de negoci i la seva posterior explotació.

 

An exciting future for Augmented Reality

Tenint en compte el procés de desenvolupament del producte, SPARK repercutirà en els següents aspectes:

Estalvi de temps. Gràcies a l’estimulació de la creativitat i sobretot a la reducció de les iteracions, s’espera que disminueixi un 40% el temps necessari per generar un concepte final.

Recursos humans implicats en els projectes creatius. S’espera reduir la participació en recursos humans en un 25%.

Càrrega de treball  respecte tot el procés de disseny. Es valoraren els diferents tipus d’esforços que una persona hauria de dur a terme al llarg del procés  en termes d’iteracions de disseny; la reducció dels documents de treball (nombre, extensió, etc.) que es produirà s’utilitzarà com a prova més de la reducció de la càrrega de treball (-50% ).

Eficiència del procés de disseny (també significat com a qualitat de la producció). L’eficiència del procés de disseny sol expressar-se com la proporció entre la quantitat d’idees reeixides (o acceptades pel client) i la quantitat global de recursos gastats al llarg del procés. Aquest aspecte té una importància cabdal per a l’estimació de l’impacte econòmic de la plataforma ja que s’espera augmentar l’eficiència del procés de disseny en més d’un 70% mitjançant la co-creació.

Estalvi de costos en prototipat. S’entén com els costos que les empreses creatives podran reduir gràcies a l’adopció de la plataforma SPARK mitjançant la reducció del nombre de prototips que haurien de produir per ensenyar als clients les noves propostes i  les despeses de fabricació de prototips ràpids que s’utilitzaran amb la plataforma SPARK que ens permet explorar i iterar sobre un sol model .

L'impacte del projecte

  • Estalvi de temps

    40%

  • Recursos humans

    25%

Membres de l'equip

Competències i sinergies. Tots els socis duen a terme investigacions en el camp de la innovació i / o el disseny, però cadascun d’ells aportarà la seva pròpia experiència i els seus interessos específics al projecte SPARK.

Et presentem els nostres socis en el projecte SPARK.

El Politècnic de Milà (It) basa les seves competències en la realitat virtual i augmentada, així com la creativitat en el procés de disseny.

L’equip de la Universitat de Bath (Regne Unit) té una experiència reconeguda en l’estudi de la creativitat des d’una perspectiva d’enginyeria.

El departament de Grenoble INP (Fr) que participa en el projecte realitza investigacions sobre els aspectes humans i socials i l’entorn de la creativitat i el disseny, amb una perspectiva psicològica. La investigació realitzada per cadascun d’aquests departaments requereix habilitats científiques altament multidisciplinàries. Tots els departaments valoren molt la seva cooperació en recerca amb socis industrials.

Viseo (Fr) és una empresa francesa de mida intermèdia especialitzada en sistemes d’informació i màrqueting digital, que aportarà la seva àmplia experiència en el desenvolupament de solucions de programari innovadores.

Els usuaris finals representen les dues facetes principals del grup objectiu SPARK: per una banda, ArteficeGroup (It) és una indústria creativa típica de Milà, amb una enorme cartera de disseny i comunicació de marques. D’altra banda, Stimulo (Sp) formem part de les indústries creatives d’alta tecnologia centrada en el disseny de productes. Finalment Antwerp Management School (Be) acull a les seves instal·lacións tant dissenyadors com enginyers i, per tant, està perfectament situat per realitzar aportacions heterogènies i complementàries per al desenvolupament de la plataforma SPARK i difondre i comunicar els resultats del projecte a una àmplia gamma d’actors de la indústria.

Aquesta elecció d’usuaris finals garanteix que els resultats del projecte siguin adequats per a una gran varietat de camps de recerca i empreses que confien en la creativitat i la innovació disposades  a adoptar un enfocament de co-creativitat en el seu procés de disseny.

Procés del projecte