THINK / Reflexions

Realitat Augmentada i Disseny

Co-crear conjuntament amb els teus usuaris

A Stimulo Design creiem que la realitat augmentada (AR) serà una part important del nostre dia a dia ja que més enllà del sector dels vídeo jocs té moltes altres aplicacions en entorns com l’arquitectura, l’enginyeria, el turisme, la sanitat o l’educació, per nomenar-ne alguns.

La plataforma SPARK H2020

Aquest és un dels principals objectius de la plataforma col·laborativa SPARK H2020 ,un projecte europeu horitzó 2020, que recolza i fomenta el pensament creatiu en el procés de disseny, millorant les capacitats d’innovació de les industries creatives. La plataforma SPARK permet als dissenyadors i clients cooperar lliurement dins el paradigma de la innovació oberta per crear les solucions més adequades i avaluades pels propis usuaris finals.

Estem parlant d’agilitzar l’execució dels projectes, d’eliminar les barreres de comunicació que es generen en equips multidisciplinaris a l’hora d’iterar en el procés creatiu i de veure com els prototips canvien en les teves mans, en temps real, a mesura que evoluciona el disseny. Tecnologia i creativitat s’uneixen en un sistema de gestió d’informació avançat que fa un seguiment de tots els canvis realitzats al disseny, per potenciar i augmentar la productivitat de les empreses en la seva pràctica habitual. El projecte presenta una visió del procés de desenvolupament del producte/embalatge en el seu conjunt:

 • temps

  -40%

  respecte el concepte seleccionat

 • recursos humans

  -25%

  (hores/home)

 • Optimització de les càrregues

  +50%

  en el procés de disseny

 • Eficiència

  +70%

  (quantitat de conceptes aprovats / recursos)

 • Estalvi de costos

  -20%

  en prototips

Les activitats de recerca i innovació s’han centrat en les necessitats i expectatives dels usuaris, realitzant proves i entrevistes per aclarir les dinàmiques que es generen en els processos de co-creació, amb una referència específica a la interacció entre les persones i els prototips. Els dissenyadors també són entrevistats per tal de conèixer la seva experiència i fer que la plataforma SPARK sigui més receptiva a les necessitats dels usuaris.

Realitat Augmentada Espacial, SAR

Per fer-ho es treballa sobre una plataforma TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació) que explota el potencial de la Realitat Augmentada Espacial (SAR), permetent la visualització i modificació de les representacions digitals d’un producte o embalatge en un entorn real directament sobre el seu prototip físic, sense la necessita d’ulleres o gadgets, respectant i potenciant les sessions creatives a través de les múltiples possibilitats que les noves tecnologies ens permeten. Els desenvolupadors han centrat els seus estudis inicials en seleccionar i validar les tecnologies i tècniques més adequades per incorporar uns models específics a la plataforma ICT. Els mòduls de plataforma SPARK tractaran aspectes com la visualització, la interacció o la gestió de dades. En principi, la Realitat Augmentada Espacial s’utilitzarà per al mòdul de visualització, mentre que el mòdul d’interacció es basarà en tècniques de reconeixement de gestos. Aquests mòduls proporcionaran a l’usuari un entorn de treball intuïtiu i fàcil d’utilitzar mitjançant simulacions que s’han experimentat tant en l’entorn acadèmic (al Politecnico di Milano, Grenoble INP i University of Bath) com professional, ja sigui en el desenvolupament de producte com de packaging. Els comentaris i les avaluacions obtingudes durant aquestes proves han estat fonamentals per a perfeccionar i millorar la plataforma abans de validar-la en sessions reals de co-creació per part de stimulo design desde Barcelona i Artefice a Milà.

“Com a tecnologia d’AR, la seva principal funció és afegir informació digital a la realitat, però en aquest cas la informació es mostra directament sobre l’objecte físic, normalment mitjançant projecto vídeo-mapping-i-projectors digitals.” Realitat Augmentada Espacial

Co-creació, de què parlem?

Les tendències existents dins el món creatiu han desembocat en un mercat saturat de productes i béns similars. Actualment s’estan utilitzant estratègies actives d’introducció de l’usuari o consumidor en el procés anterior a la posada en servei o venda del producte trencant el paradigma tradicional d’innovació; les companyies fabricaven un producte a través de la seva “cadena de valor” i el transferien al mercat, on el client acceptava (o rebutjava) passivament allò que li estaven venent. En el procés de co-creació estem parlant d’ introduir al propi client com a part de l’empresa, realitzant un esforç conjunt per assolir una millor posició competitiva.

En les passades edicións de la Milano Design Week i la Barcelona Design Week 2018 es van realitzar demostracions per tal que els visitants tinguessin la possibilitat d’experimentar les funcionalitats de la plataforma, interpretant el rol de co-dissenyadors mitjançant tauletes, pantalles tàctils i un innovador projector de video interactiu (Concept Prototype “T” de Sony R + D). Aquestes activitats van comptar amb la presència d’agències de disseny industrial, equips de màrqueting, investigadors i experts en innovació i en transferència del coneixement.

Al llarg de les dos jornades celebrades a Barcelona es va confirmar que si bé la co-creació no és un fenomen nou, segueix sent un fenomen pràcticament desconegut dins de l’estratègia dels fabricants de producte i una oportunitat per les industries creatives d’introduir metodologies i eines que permetin millorar l’experiència de l’usuari, així com la participació dels seus clients en la definició de la seus productes. Mentre esperem a que la gran revolució de les tecnologies d’impressió 3D arribi, un nombre cada vegada més gran d’empreses han optat per esprémer la capacitat del big data per proporcionar informació rellevant en els processos de disseny de productes; estaríem parlant d’un camí entremig, però que avança en el sentit en què els inputs d’informació per a la presa de decisions de producte no responen únicament a demandes comercials o dades de venda, sinó també a gustos i preferències expressades pels usuaris.

«Necessitem habilitats equilibrades de tecnologia digital, creativitat i negocis per impulsar la innovació», directora de Big Data i Business Analytics de Fujitsu, Andrea Toscanini.

Nous temps; Agile, digitalització i creativitat

El projecte SPARK H2020 s’emmarca doncs dins les tendències actuals d’agilitzar els processos i la pressa de decisions mitjançant metodologies provident de l’entorn software que tenen com objectiu realitzar entregues parcials i regulars del producte final, prioritzant els benefici que aporten als usuaris.

Si bé existeixen eines àgils de gestió per alinear les diferents fases de desenvolupament dels projectes amb el dia a dia de l’empresa, la introducció de la SAR permet establir sessions amb totes les persones (stakeholders) implicades en la presa de decisions de manera contínua i en un entorn creatiu, esdevenint una eina digital específica a l’hora de generar valor per les industries creatives.

“Es confirma una creixent volatilitat del mercat, amb cicles de vida més curts, major complexitat tecnològica i customització de les solucions/serveis”, Dissenyador i Business Developer de stimulo, Xavier Majoral

El consorci SPARK H2020 col·labora amb SONY dins el programa Future Experience on Sony comparteix els seus coneixement de R & D amb usuaris i desenvolupadors per explorar noves tecnologies i i co-crear nous estils de vida.
Descobreix el potencial creatiu de la col.laboració SONY T i SPARK H2020 .

Els socis del projecte SPARK H2020 són el POLIMI (Politecnico di Milano, IT), ARTEFICE (Artefice Group, IT), GINP (Grenoble INP , FR), VISEO (Viseo Technologies, FR), AMS (Antwerp Management School, BL), BATH (University of Bath, UK) i STIMULO DESIGN (Barcelona). El paper de l’agència de disseny Stimulo s’ha centrat a definir les metodologies del procés de disseny, així com els casos d’estudi que han permès als equips de recerca aplicar les mètriques d’anàlisi centrades a millorar la plataforma des del punt de vista de l’experiència de l’usuari.

El projecte ha obtingut finançament del programa de recerca i innovació europeu Horizon 2020, per tal que els seus resultats tinguin una explotació comercial a tot el continent.
Digues hola: