THINK / Reflexions

Nous límits de la Realitat Augmentada

Una eina eficaç per a la co-creació. A stimulo creiem que la Realitat Augmentada (AR) serà una part important del nostre dia a dia en un futur proper. Des de que el sector dels videojocs ha adoptat la tecnologia, moltes altres aplicacions són possibles en entorns com l’arquitectura, l’enginyeria, el turisme, la salut o l’educació, només per citar-ne algunes. Imagineu les possibilitats de co-crear en temps real amb els vostres usuaris d’una manera àgil, intuïtiva i espontània.

La plataforma SPARK H2020

Aquest és un dels objectius principals de la plataforma col·laboradora SPARK H2020, un projecte europeu horitzó 2020, que dóna suport i fomenta el pensament creatiu i el procés de disseny, millorant les capacitats d’innovació en les indústries creatives. La plataforma SPARK permet als dissenyadors i als clients interactuar lliurement dins del paradigma de la innovació oberta per crear solucions més encertades i avaluades pels mateixos usuaris finals.

Parlem de racionalitzar l’execució de projectes eliminant les barreres de comunicació existents que es generen en equips multidisciplinaris a l’hora d’iterar dins del procés creatiu per veure canvis en els prototips en temps real a mesura que el disseny evoluciona. La tecnologia i la creativitat s’uniran en un sistema avançat de gestió de la informació que supervisa tots els canvis realitzats en el disseny, per millorar i augmentar la productivitat de les empreses en la seva pràctica diària. El projecte presenta una visió d’un procés de desenvolupament de productes i envasos en el seu conjunt.

  1. Estalvi d'un 40% del temps respectant el concepte seleccionat
  2. Reducció en recursos humans (-25% home / hora)
  3. Optimització de la càrrega de treball del procés de disseny (-50% )
  4. Eficiència del procés de disseny (quantitat de conceptes aprovats / investigació + 70%)
  5. Estalvi realització prototips (-20%)

Les activitats de recerca i innovació se centren en les necessitats i expectatives de l’usuari, realitzant proves i entrevistes per aclarir les dinàmiques que es generen en els processos de co-creació, fent referència específica a la interacció entre persones i prototips. També es fa una entrevista als dissenyadors per conèixer la seva experiència i fer que la plataforma SPARK sigui més receptiva a les necessitats dels usuaris.

La Realitat Augmentada Espacial (SAR)

Per fer-ho, treballem en una plataforma TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) que pot explotar el potencial del SAR, permetent la visualització i modificació de la representació digital d’un producte o envàs en un entorn real directament sobre el prototip físic, sense la necessitat d’unes ulleres especials o altres aparells, respectant i potenciant les sessions creatives a través de múltiples possibilitats que la nova tecnologia ens permetrà.

“La funció principal de la tecnologia de realitat augmentada és afegir informació digital a la realitat, però en aquest cas la informació es mostra directament a l’objecte físic  mitjançant el mapeig vídeo dels projectors digitals”. SAR

 

Els desenvolupadors han centrat els seus estudis inicials a seleccionar i validar les tecnologies i tècniques més adequades per incorporar-les a la plataforma TIC. Els mòduls de la plataforma SPARK tractaran aspectes com la visualització, la interacció o la gestió de dades. Al principi, la realitat augmentada s’utilitzarà per al mòdul de visualització, mentre que el mòdul d’interacció es basarà en tècniques de reconeixement de gestos. Aquests mòduls proporcionaran a l’usuari un entorn de treball intuïtiu i fàcil d’utilitzar mitjançant simulacions que s’han executat tant en l’entorn acadèmic (Politècnic de Milà, Grenoble INP i Universitat de Bath), com en l’entorn professional de desenvolupament de productes i disseny d’envasos. Els comentaris i avaluacions obtinguts durant aquests testos han estat fonamentals per optimitzar i perfeccionar la plataforma SPARK abans de validar-los en un entorn de co-creació real per Stimulo a Barcelona i Artefice a Milà.

sessió de seguiment a Milà

Què significa co-crear?

Les tendències del món creatiu han conduït a un mercat saturat de productes similars. Actualment, s’estan utilitzant estratègies per tal d’introduir els usuaris en el procés previ a la posada en servei o venda del producte, en front el paradigma tradicional de la innovació; Les empreses van desenvolupant productes mitjançant la seva cadena de valor i el van transferir al mercat, on el client va acceptant (o rebutjant) passivament. En el cas del procés de co-creació, parlem d’introduir el client com a part de l’empresa, fent un esforç conjunt per aconseguir una millor posició competitiva.

Al llarg de les setmanes del Disseny celebrades Milà i a Barcelona es van dur a terme demostracions perquè els visitants poguessin experimentar les funcionalitats de la plataforma, interpretant el paper dels co-dissenyadors mitjançant tauletes, pantalles tàctils i projeccions innovadores de vídeo interactiu (amb el dispositiu “T ” de Sony). En aquestes activitats van assistir agències de disseny industrial, equips de màrqueting, investigadors i experts en innovació i transferència de coneixement.

La plataforma Spark H2020 a la Barcelona Design Week 2018

 

Al llarg dels dos dies de demostracions celebrades a Barcelona es va confirmar que, tot i que la co-creació no és un fenomen nou, continua sent gairebé desconeguda en l’estratègia dels fabricants de productes i una oportunitat per a les indústries creatives d’introduir metodologies i eines per millorar l’experiència de l’usuari, així com la participació dels seus clients en la definició dels seus productes. A l’espera que arribi la gran revolució de les tecnologies d’impressió 3D, un nombre creixent d’aquestes empreses han optat per esprémer la capacitat d’analitzar les dades per proporcionar informació rellevant sobre els processos de disseny de productes; estaríem parlant d’un camí entremig.

Nous temps: agilitat, digitalització i creativitat

El Projecte SPARK H2020 forma part de les tendències actuals a racionalitzar els processos i la presa de decisions mitjançant metodologies acuradament pensades en un entorn software que tenen com a objectiu entregar valor de forma regulars del producte i serveis, prioritzant els avantatges que tenen per als usuaris.

Tot i que hi ha eines de gestió àgils per alinear les diferents fases dels projectes de desenvolupament amb el dia a dia, la introducció de la Realitat Augmentada Espacial permet establir sessions amb tots els agents implicats en la presa de decisions de forma contínua i en un entorn creatiu, convertint-se en una eina digital específica a l’hora de generar valor per a les indústries creatives.

El consorci SPARK H2020 col·labora amb SONY  en el programa d’experiències futures on Sony comparteix els seus coneixements d’R + D amb usuaris i desenvolupadors per explorar noves tecnologies i co-crear nous estils de vida.

Partnership Sony and SPARK

Descobreix una mica més sobre  SONY T i SPARK H2020 en el marc de la seva col.laboració per fomentar la creativitat.

Els membres que formem part del consorci SPARK H2020: POLIMI (Politecnico di Milano, IT), ARTEFICE (Artefice Group, IT), GINP (Grenoble INP , FR), VISEO (Viseo Technologies, FR), AMS (Antwerp Management School, BL), BATH (University of Bath, UK) i STIMULO DESIGN (Barcelona). El paper d’Stimulo s’ha centrat en la definició de metodologies del procés de disseny, així com en els casos d’estudi que han permès als equips de recerca aplicar mètriques d’anàlisi enfocades a millorar la plataforma des del punt de vista de l’experiència de l’usuari.

El projecte ha estat finançat pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, de manera que els seus resultats tinguin una explotació comercial a tot el continent.
Digues hola: