THINK / Notícies

Secpho nous membres!

Deep tech en tots els sectors de la nostra economia.

Ens sumem a la familia Secpho.
En els darrers projectes en els que estem participant veiem que més enllà de desenvolupar noves soluciones (producte i serveis ) estem constribuint en crear coneixement que pot ser aplicar en diferents camps; més enllà de descobrir fets, estem investigant-los (evidencies).

L’entorn COVID ha posat de manifest l’importancia de la salut, i en gran mesura la nostra experiencia dins aquest sector gràcies a la col.laboració amb hospitals, emprenedors i fabricants posa de relleu l’aposta de l’equip de Stimulo per continuar explorar les ciències de la vida. En un période marcat per l’incertesa veiem que ens hem d’alinear amb els nosters clients per ajudar-los a prendre decisions ja que les solucions cada cop han de ser més personalitzades i ajustades a les seves necessitats, i malauradament no existeixen dresseres.

Es per això que continuem consolidant el nostre ecosistema i ens sumem a SECPHO, el clúster de l’òptica i la fotònica que impulsa la innovació mitjançant el deeptech en sectors com l’industria 4.0, salut i benestar, les ciutats intel.ligents, seguretat alimentaria, mobilitat, mediambient i acció climàtica, agricultura, boscos i oceans, energia o la industria aeroespacial.

SECPHO

Un clúster format per més de 180 organitzacions que impulsen la innovació mitjançant deep tech en tots els sectors de la nostra economia.

Formar part del seu ecosistema dinàmic format per empresaris, investigadors, empreses tecnològiques, inversors i grans empreses que tenen l’objectiu de transformar el món, generarà un impacte positiu per als nous reptes d’Stimulo i enriquirà el nostre ecosistema innovador en àreas tan disruptives com la intel·ligència artificial, robots, computació quàntica de drons, microelectrònica, biotecnologia, materials avançats o blockchain.

La fotònica està present en la majoria de les nostres activitats quotidianes. La trobem a la electrònica de consum quotidiana, com ara dispositius mòbils, equips informàtics, reproductors de DVD o Blu-ray o comandaments a distància de TV; a les telecomunicacions, particularment a Internet; en salut mitjançant diversos tipus de cirurgia i equips quirúrgics; a la indústria manufacturera o al món de l’entreteniment amb efectes hologràfics o espectacles làser. La versatilitat i transversalitat de les tecnologies fotòniques les ha fet cada vegada més essencials en la nostra vida quotidiana, sense que s’estableixi un límit per a les seves aplicacions.
Les principals àrees d’acció de la fase de recerca se centren en la ciència, les organitzacions, l’experimentació i els grups d’interès.

Explorarem les oportunitats que es generen al voltant de les ciències de la vida i el poder de la llum com a element clau per al desenvolupament sostenible, ja que la fotònica es troba a tot arreu i en tots els dies de la nostra vida.

Actitut

Cada vegada ens animem més a col·laborar en projectes que tinguin un impacte positiu en les persones, el planeta i l’economia. Però, quin impacte té el nostre treball? No ens obsessionen els números, volem fer canvis per petits que siguin.
Per a l’equip Stimulo, el Disseny Industrial és una actitud activa i no contemplativa de l’entorn que busca comprendre i transformar, realitzant d’alguna manera una acció (investigació) per tal d’oferir solucions innovadores cada vegada més participatives, interdisciplinàries i co- creació mentre interactuem amb diversos actors (usuaris, proveïdors, operadors, inversors, etc.).

En aquest entorn cada vegada més emprenedor, entendre el context i les “condicions de possibilitat” facilitarà la materialització d’idees i el compliment dels objectius dels grups d’interès del projecte.

 

Valor del Disseny

El disseny industrial és un conjunt de processos dins del procés d’innovació de l’organització que incorperen valor mitjançant la diferenciació, enfortint l’equitat de marca, creant cultura d’innovació, millorant la satisfacció o la fidelització dels clients, proporcionant impacte social i millorant els resultats financers.
Les visions lineals del nostre món ja no són l’enfocament filosòfic per entendre com funciona el món i es transforma. Per tant, necessitem noves eines per interpretar els fenòmens del món i esdevenir —no només ser—, i per a la tasca de crear i configurar futurs, pel futur present, proper i llunyà.

El disseny forma part de l’essència de la vida. És la capacitat de ser creatiu i de trobar respostes constantment i per això ens alinem amb els objectius de desenvolupament sostenible del 2030.

Tecnologies avançades que estan darrere de les actuals tendències d'innovació.

Volem unir-nos a investigadors, inversors i empreses per crear innovacions tecnològiques profundes que responguin als reptes tant de la indústria com de la societat … i junts TRANSFOR el món.
Digues hola: