THINK / Notícies

XPatient congress Barcelona

El rol del Design Thinking en la salut.

Després de 4 anys d’investigació, l’Hospital Clínic de Barcelona ha implementat un programa de prehabilitació per reduir les complicacions després de la cirurgia i accelerar la recuperació del pacient. L’objectiu d’aquest programa pioner és optimitzar l’estat físic dels pacients que passaran per una intervenció quirúrgica. Pretén millorar les reserves funcionals dels pacients mitjançant un programa d’entrenament físic a mida i fomentant l’activitat física. El programa es complementa amb suport nutricional i psicològic per fer front a l’estrès de l’operació. S’ha demostrat l’eficàcia de la prehabilitació (PreHab) per reduir les complicacions quirúrgiques i facilitar la recuperació postquirúrgica. El desplegament de PreHab, com a servei principal a l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​demostra efectivitat i potencial d’estalvi de costos. No obstant això, hi ha una necessitat de perfeccionament del servei PreHab per abordar l’escalabilitat regional.

Al llarg del Congrés XPatient a Barcelona, ​​Fernando Ozores de BuenaIdea i soci de Stimulo van presentar les principals conclusions dels  3 dies de taller de Pensament de disseny (Design Thinking) a un públic professional.

El paper del Design Thinking per a l'adopció d'una atenció integrada: escalabilitat d'un servei de prehabilitació

Hem generat un full de ruta per les tres sessions de Design Thinking, cadascuna de cinc hores de durada, amb l’objectiu d’abordar els objectius bàsics de l’estudi: i) identificar els factors actuals que modulen l’escalabilitat regional del servei  Prehab; ii) millorar l’eficiència del servei amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, iii) dissenyar un model de negoci que contribueixi a l’adopció sostenible del servei. L’objectiu final era fomentar l’escalabilitat regional del servei de Prehab a Catalunya (ES) (7,5 m de ciutadans).

En primer lloc, hem realitzat una enquesta amb l’objectiu de conèixer els aspectes organitzatius de l’estructura PreHab (unitat PreHab) i el flux de treball del servei a HCB. L’enquesta s’ha dut a terme amb professionals implicats en el disseny i la gestió del servei. També incloïa altres professionals sanitaris que tenien contacte directe amb els pacients inscrits al servei, inclosos: anestesiòlegs, fisioterapeutes, infermeres i psicòlegs. En segon lloc, vam realitzar entrevistes en profunditat cara a cara amb cinc pacients i els seus respectius cuidadors que havien participat en PreHab, amb l’objectiu de captar la perspectiva del servei de l’experiència del pacient.

Els tres tallers de TD van incloure tots els perfils de les parts interessades: professionals i gestors de la salut, dissenyadors, agents de tecnologia sanitària, representants d’escoles de negocis i responsables polítics, tal com es descriu detalladament a continuació per a cada sessió.

El Comitè d’Ètica de la Investigació Clínica de l’HCB va aprovar l’estudi (HCB / 2016/0883). Es van enregistrar les entrevistes un cop van ser enteses, acceptades i signades tots els consentiment per part de tots els pacients i cuidadors. L’estudi es va registrar a ClinicalTrials.gov (NCT02976064).

Les metodologies de pensament de disseny van ser útils per definir els trets principals d’una estratègia centrada en el desplegament regional del servei de prehabilitació, que ha demostrat eficàcia i potencial d’estalvi de costos a l’Hospital Clínic de Barcelona. A més, l’enfocament mostra un alt potencial de perfeccionament del servei en altres intervencions sanitàries complexes.

Sobre XPatient Congress

XPatient Barcelona Congress està organitzat per la XPA Barcelona (Patient Experience) que fa una crida a totes aquelles empreses, institucions, start-ups, emprenedors, grups de recerca i fundacions que treballen en iniciatives que millorin l’experiència del pacient o del cuidador i tinguin un cas d’èxit, experiència o tecnologia per demostrar en el marc del congrés que, juntament amb la seguretat i l’eficàcia del tractament, és el tercer pilar de qualitat en l’atenció mèdica.

  • Comunicar el treball i les conclusions dels tallers realitzats
  • Detectar bones pràctiques i promoure la seva implantació al sistema sanitari català
  • Destacar la investigació que s’està duent a terme en el camp de la millora de la qualitat assistencial
  • Esdevenir el punt de trobada anual de professionals que treballen en la millora de les empreses d’atenció i serveis de qualitat amb solucions per a aquest sector

LA VANGUARDIA .

PREHAB, EXPERIENCIES INNOVADORES  PRESENTATION (min44).
Digues hola: