THINK / Reflexiones

Nuevos limites para la Realidad Aumentada

Una herramienta eficaz para la co-creación. En stimulo creemos que la Realidad Aumentada (AR) será una parte importante de nuestro día a día en un futuro próximo. Desde que el sector de los videojuegos ha adoptado la tecnología, muchas otras aplicaciones son posibles en entornos como la arquitectura, la ingeniería, el turismo, la salud o la educación, sólo por citar algunas. Imagínese las posibilidades de co-crear en tiempo real con sus usuarios de una manera ágil, intuitiva y espontánea.

La plataforma SPARK H2020

Este es uno de los objetivos principales de la plataforma colaboradora SPARK H2020, un proyecto europeo horizonte 2020, que apoya y fomenta el pensamiento creativo y el proceso de diseño, mejorando las capacidades de innovación en las industrias creativas. La plataforma SPARK permite a los diseñadores y los clientes interactuar libremente dentro del paradigma de la innovación abierta para crear soluciones más acertadas y evaluadas por los propios usuarios finales.

Hablamos de racionalizar la ejecución de proyectos eliminando las barreras de comunicación existentes que se generan en equipos multidisciplinares a la hora de iterar dentro del proceso creativo para ver cambios en los prototipos en tiempo real a medida que el diseño evoluciona. La tecnología y la creatividad se unirán en un sistema avanzado de gestión de la información que supervisa todos los cambios realizados en el diseño, para mejorar y aumentar la productividad de las empresas en su práctica diaria. El proyecto presenta una visión de un proceso de desarrollo de productos y envases en su conjunto.

  1. Estalvi d'un 40% del temps respectant el concepte seleccionat
  2. Reducció en recursos humans (-25% home / hora)
  3. Optimització de la càrrega de treball del procés de disseny (-50% )
  4. Eficiència del procés de disseny (quantitat de conceptes aprovats / investigació + 70%)
  5. Estalvi realització prototips (-20%)

Les activitats de recerca i innovació se centren en les necessitats i expectatives de l’usuari, realitzant proves i entrevistes per aclarir les dinàmiques que es generen en els processos de co-creació, fent referència específica a la interacció entre persones i prototips. També es fa una entrevista als dissenyadors per conèixer la seva experiència i fer que la plataforma SPARK sigui més receptiva a les necessitats dels usuaris.

La Realitat Augmentada Espacial (SAR)

Per fer-ho, treballem en una plataforma TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) que pot explotar el potencial del SAR, permetent la visualització i modificació de la representació digital d’un producte o envàs en un entorn real directament sobre el prototip físic, sense la necessitat d’unes ulleres especials o altres aparells, respectant i potenciant les sessions creatives a través de múltiples possibilitats que la nova tecnologia ens permetrà.

“La funció principal de la tecnologia de realitat augmentada és afegir informació digital a la realitat, però en aquest cas la informació es mostra directament a l’objecte físic  mitjançant el mapeig vídeo dels projectors digitals”. SAR

 

Els desenvolupadors han centrat els seus estudis inicials a seleccionar i validar les tecnologies i tècniques més adequades per incorporar-les a la plataforma TIC. Els mòduls de la plataforma SPARK tractaran aspectes com la visualització, la interacció o la gestió de dades. Al principi, la realitat augmentada s’utilitzarà per al mòdul de visualització, mentre que el mòdul d’interacció es basarà en tècniques de reconeixement de gestos. Aquests mòduls proporcionaran a l’usuari un entorn de treball intuïtiu i fàcil d’utilitzar mitjançant simulacions que s’han executat tant en l’entorn acadèmic (Politècnic de Milà, Grenoble INP i Universitat de Bath), com en l’entorn professional de desenvolupament de productes i disseny d’envasos. Els comentaris i avaluacions obtinguts durant aquests testos han estat fonamentals per optimitzar i perfeccionar la plataforma SPARK abans de validar-los en un entorn de co-creació real per Stimulo a Barcelona i Artefice a Milà.

sessió de seguiment a Milà

Què significa co-crear?

Les tendències del món creatiu han conduït a un mercat saturat de productes similars. Actualment, s’estan utilitzant estratègies per tal d’introduir els usuaris en el procés previ a la posada en servei o venda del producte, en front el paradigma tradicional de la innovació; Les empreses van desenvolupant productes mitjançant la seva cadena de valor i el van transferir al mercat, on el client va acceptant (o rebutjant) passivament. En el cas del procés de co-creació, parlem d’introduir el client com a part de l’empresa, fent un esforç conjunt per aconseguir una millor posició competitiva.

Al llarg de les setmanes del Disseny celebrades Milà i a Barcelona es van dur a terme demostracions perquè els visitants poguessin experimentar les funcionalitats de la plataforma, interpretant el paper dels co-dissenyadors mitjançant tauletes, pantalles tàctils i projeccions innovadores de vídeo interactiu (amb el dispositiu “T ” de Sony). En aquestes activitats van assistir agències de disseny industrial, equips de màrqueting, investigadors i experts en innovació i transferència de coneixement.

La plataforma Spark H2020 a la Barcelona Design Week 2018

 

Al llarg dels dos dies de demostracions celebrades a Barcelona es va confirmar que, tot i que la co-creació no és un fenomen nou, continua sent gairebé desconeguda en l’estratègia dels fabricants de productes i una oportunitat per a les indústries creatives d’introduir metodologies i eines per millorar l’experiència de l’usuari, així com la participació dels seus clients en la definició dels seus productes. A l’espera que arribi la gran revolució de les tecnologies d’impressió 3D, un nombre creixent d’aquestes empreses han optat per esprémer la capacitat d’analitzar les dades per proporcionar informació rellevant sobre els processos de disseny de productes; estaríem parlant d’un camí entremig.

Nous temps: agilitat, digitalització i creativitat

El Projecte SPARK H2020 forma part de les tendències actuals a racionalitzar els processos i la presa de decisions mitjançant metodologies acuradament pensades en un entorn software que tenen com a objectiu entregar valor de forma regulars del producte i serveis, prioritzant els avantatges que tenen per als usuaris.

Tot i que hi ha eines de gestió àgils per alinear les diferents fases dels projectes de desenvolupament amb el dia a dia, la introducció de la Realitat Augmentada Espacial permet establir sessions amb tots els agents implicats en la presa de decisions de forma contínua i en un entorn creatiu, convertint-se en una eina digital específica a l’hora de generar valor per a les indústries creatives.

El consorci SPARK H2020 col·labora amb SONY  en el programa d’experiències futures on Sony comparteix els seus coneixements d’R + D amb usuaris i desenvolupadors per explorar noves tecnologies i co-crear nous estils de vida.

Partnership Sony and SPARK

Descobreix una mica més sobre  SONY T i SPARK H2020 en el marc de la seva col.laboració per fomentar la creativitat.

Els membres que formem part del consorci SPARK H2020: POLIMI (Politecnico di Milano, IT), ARTEFICE (Artefice Group, IT), GINP (Grenoble INP , FR), VISEO (Viseo Technologies, FR), AMS (Antwerp Management School, BL), BATH (University of Bath, UK) i STIMULO DESIGN (Barcelona). El paper d’Stimulo s’ha centrat en la definició de metodologies del procés de disseny, així com en els casos d’estudi que han permès als equips de recerca aplicar mètriques d’anàlisi enfocades a millorar la plataforma des del punt de vista de l’experiència de l’usuari.

El projecte ha estat finançat pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, de manera que els seus resultats tinguin una explotació comercial a tot el continent.
Di hola: